privacyverklaring

De Oude Ambachtschool (DOAS) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DOAS en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DOAS verstrekt. De volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:
– Uw voor- en achternaam
– Uw geboortedatum
– Uw e-mailadres
– Uw opleiding en beroep

Waarom DOAS gegevens nodig heeft
DOAS verwerkt uw gegevens om contact per e-mail met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan DOAS uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Hoe lang bewaart DOAS gegevens
DOAS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met derden
Doas verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@doas.nl. DOAS zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiligen
DOAS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DOAS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DOAS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DOAS op via info@doas.nl.

De Oude Ambachtschool is als volgt te bereiken:
Adres: Mimosastraat 1, 8013 SB Zwolle.
E-mailadres: info@doas.nl


@